Koninklijke Muziekkapel van de Belgische Luchtmacht / Musique Royale de la Force Aérienne Belge

KAPELMEESTERS

Henri MESTREZ (1946-1951)

In 1946, na de ontbinding van de Belgische sectie van de RAF, wordt de Luchtmacht een onafhankelijk organisme. Op 22 mei van ditzelfde jaar krijgt Luitenant Henri Mestrez, Kapelmeester van de 2de Infanterie Brigade, de opdracht om een nieuw orkest samen te stellen.

Met muzikanten afkomstig van andere militaire muziekkorpsen, wordt het “Militair Muziekkorps van Brussel” gevormd waarvan het “kakitenue” der orkestleden vervangen wordt door een “Vliegwezentenue” in januari 1947 en waarvan de naam in februari 1947 officieel “Muziekkapel van het Belgisch Militair Vliegwezen” wordt. Het is wellicht pas vanaf 1949 dat de naam “Muziekkapel van de Belgische Luchtmacht” ingang vindt

 

Jean REDOUTE (1951-1961)

Commandant Redouté verlaat in 1951 zijn functie van Kapelmeester van de «Muziekkapel der Binnenlandse Strijdkrachten» om Henri Mestrez op te volgen bij de «Muziekkapel van de Belgische Luchtmacht». Met hem treedt het orkest voor het eerst en verscheidene malen op in het buitenland (Duitsland, Italië, Frankrijk, Nederland en het Groot Hertogdom Luxemburg).

 

Gaston DEVENIJS (1961-1964)

Na de ontbinding van het «GTR Muziekkorps» (Garde Terriotoriale Anti-aérienne) in 1960, wordt kapitein G. Devenijns Tweede Kapelmeester bij de “Muziekkapel van de Luchtmacht” en volgt Commandant Redouté op vanaf 1961 tot aan zijn op ruststelling.

 

Arthur HELDENBERG (1964-1976)

Kapelmeester van de «Muziekkapel van het 1ste Korps» (gekazerneerd in Duitsland) sinds 1960, neemt luitenant Heldenberg op 1 juli 1964 de leiding van de «Muziekkapel van de Luchtmacht». Onder zijn leiding vermenigvuldigen zich de opnames voor de radio evenals het aantal plaatopnames (45T en 33T). Hij is de eerste Kapelmeester die het aandurft zowel klassieke als moderne muziek en variétémuziek te programmeren. In het begin viel dit bij sommige autoriteiten niet in goede aarde.

 

Roger VERSPEETEN (1976-1977) (1981-1984)

De Hoofdonderkapelmeester, Adjudant-Chef Roger Verspeeten, heeft de leiding van de muziekkapel gedurende twee periodes, in afwachting van de aanduiding van een nieuwe Officier Kapelmeester. Gedurende een klein jaar, voor de aanduiding van Kapelmeester A. Vergauwen en gedurende iets meer dan drie jaar, in afwachting van Kapelmeester A. Crepin.

 

André VERGAUWEN (1977-1981)

Kapitein-Kapelmeester van de « Muziekkapel van het 1ste Korps” (Ossendorf), André Vergauwen vervoegt op 1 februari 1977 de “Muziekkapel van de Luchtmacht” en dirigeert er tot zijn op ruststelling.

 

Alain CREPIN (1981-2005)

Na gedurende 11 maanden de «Muziekkapel van de Binnenlandse Strijdkrachten» te hebben geleid te Aarlen, wordt Luitenant-Kapelmeester Alain Crepin aangesteld als dirigent van het Luchtmachtorkest op 1 december 1984. Hij verlaat het orkest na te zijn aangesteld als Majoor-Kapelmeester, Artistiek en Muzikaal Directeur van de Koninklijke Muziekkapellen van Defensie , op 1 september 2005

 

Eddy GEERAERTS (1994-1996)

Ten gevolge van de ontbinding van de «Muziekkapel van de Rijkswacht» in december 1994, wordt Kapitein Eddy Geeraerts aangesteld als Tweede Kapelmeester bij de «Muziekkapel van de Luchtmacht». Hij vervoegt een tweetal jaar later de Dienst Protocol van Defensie.

 

Jean-Luc BERTEL (2005-2006)

Commandant-Kapelmeester Jean-Luc Bertel, Adjunct-Kapelmeester bij de «Koninklijke Muziekkapel van de Marine » sinds 2002, dirigeert de « Koninklijke Muziekkapel van de luchtmacht» vanaf juli 2005 tot aan zijn op ruststelling einde 2006.

 

Maurice DUBOIS (2006-2007)

Adjudant-majoor Maurice Dubois is Hoofd-Onderkapelmeester bij de “Muziekkapel van de Luchtmacht” sinds 1989 en volgt Commandant-Kapelmeester J.L.Bertel op aan het hoofd van het orkest sinds eind 2006. Ook wel eens “de Sousa” genoemde van de Luchtmacht (verwijzend naar de beroemde Amerikaanse marsencomponist), verlaat hij evenwel het orkest einde 2007. Hij sluit hiermee zijn loopbaan van Hoofd-Onderkapelmeester af als… Kapelmeester.