Koninklijke Muziekkapel van de Belgische Luchtmacht / Musique Royale de la Force Aérienne Belge

UITVOEREND COMITE

SAMENSTELLING UITVOEREND COMITE

Voorzitter

Albert Husniaux, dr. h. c., ir.
Generaal-majoor van het vliegwezen o.r.

Vice-voorzitter

Maj e.r. Alain Crepin

Secretaris

Maj v/h Vlw Van Soey

Secretaris-2

Maj v/h Vlw Van Cutsem Jimmy

Schatbewaarder

Dirk Declerck, Lt-Kol BAF, MMBA