Koninklijke Muziekkapel van de Belgische Luchtmacht / Musique Royale de la Force Aérienne Belge

Kapitein kapelmeester Matty Cilissen

Matty Cilissen (°Riemst-Heukelom, 1976) krijgt zijn eerste muziekonderricht op zesjarige leeftijd.

Na zijn humanioraopleiding (Latijn-Wiskunde) geniet hij een muziekopleiding aan diverse conservatoria met als hoofdvak orkestdirectie (o.a. bij Dirk Brossé, Norbert Nozy, Dirk De Caluwé, Jan Hadermann, François De Ridder, Jan Cober en Jan Van der Roost) hetgeen resulteerde in 4 masterdiploma’s. Aanvullend volgt hij masterclasses orkestdirectie bij Jorma Panula en Yvon Ducène.

Hij vervult gastdirecties bij o.a. de philharmonie zuidnederland (NL), het Noord-Nederlands Symfonieorkest, het groot koperensemble van de Belgische Muntschouwburg (The Ring for Brass, Richard Wagner), Belgian Brass, het Rundfunkblasorchester Leipzig (D), vele internationale militaire orkesten en diverse jeugdorkesten in Duitsland en Wenen.

Reeds op zeer jonge leeftijd is hij erg succesvol als dirigent in de wereld van de symfonische blaasmuziek en onder zijn leiding worden diverse internationale wedstrijden gewonnen, o.a. het Wereldmuziekconcours te Kerkrade (hoogste divisie), het TEMA Tielen Concours, een wedstrijd voor lichte muziek en entertainment, het Certamen te Altea (Spanje).

Verder wordt hij als jurylid regelmatig geïnviteerd op diverse internationale wedstrijden.

In 2007 behaalt hij de hoogste artistieke resultaten van alle deelnemers aan de toelatingsproeven officier kapelmeester bij de Belgische defensie.

In 2008 wordt hij aangesteld tot kapelmeester bij de Muziekkapel van de Marine.

In januari 2010 wordt Matty Cilissen aangesteld tot Kapelmeester van de Koninklijke Muziekkapel van de Luchtmacht.