Koninklijke Muziekkapel van de Belgische Luchtmacht / Musique Royale de la Force Aérienne Belge

LID WORDEN

Geachte muziekliefhebber,

Zoals U weet, werd de v.z.w. « Belgian Air Force Royal Symphonic Band Association » opgericht onder impuls van enkele muziekliefhebbers, op 29 april 1992, met als enige doelstelling : bijdrage leveren tot de artistieke en culturele uitstraling van de Koninklijke Muziekkapel van de Belgische Luchtmacht.

Dit doet zij onophoudelijk door :

    1. De inrichting van dit jaarlijks galaconcert, ten bate van « FONAVIBEL » ;
    2. De occasionele uitgifte en de verspreiding van een « Info-bulletin » of van een « Info-Flash », met nieuws over de vereniging en over het orkest ;
    3. De productie, uitgifte en distributie van de Cd’s die zij realiseert met het orkest ;
    4. De creatie en het up-to-date houden van de website www.airforceband.be.

Als toetredend (sympathiserend) lid van onze vereniging ontvangt U de « Info-Bulletins » en de « Info-flash ».

De Cd’s die de vereniging realiseerde kan U bekomen tegen verminderde prijs en U geniet korting op de ASBF-activiteiten.

Wij danken U nu reeds voor uw steun en hopen U weldra te mogen verwelkomen als lid van onze vereniging.

Ik wens toetredend (sympathiserend) lid te worden van de V.Z.W.
« Belgian Air Force Royal Symphonic Band Association
(ASBF) » en stort heden de lidmaatschapsbijdrage van 10 EURO op rekening :
BE88 0012 3798 6041