Koninklijke Muziekkapel van de Belgische Luchtmacht / Musique Royale de la Force Aérienne Belge

BOOKING CONFIRMATION

After receiving your payment your booking will be confirmed by sending you the access cards

IBAN BE 88 0012 3798 6041
BIC GEBABEBB
ASBF
Eversestraat 1 – 1140 Brussel