Koninklijke Muziekkapel van de Belgische Luchtmacht / Musique Royale de la Force Aérienne Belge

CD-PRODUKTIES

Eén van de vier hoofdmiddelen waarmee ASBF de naam en de faam van het Luchtmachtorkest uitdraagt is de productie en de verspreiding van CD-opnames van het orkest.
ASBF produceerde tot op heden 10 CD’s met het orkest. De Muziekkapel beschikt telkens over de nodige exemplaren voor intern gebruik :
– schenking van een exemplaar aan elk orkestlid ;
– relatiegeschenk (militaire en burgerlijke autoriteiten, muziekmiddens,…
– contacten met pers, radio, televisie,..

De ASBF-producties leggen het accent op de muzikale kwaliteiten van het orkest. Zij bevatten een uitgebreid repertoire, hebben oog voor de Belgische componisten en schenken menig solist de gelegenheid om hun muzikale talenten op CD te graveren.

De verspreiding ervan in binnen- en buitenland betekent een permanente promotie voor zowel de Koninklijke Muziekkapel van de Belgische Luchtmacht als voor het Belgisch Ministerie van Defensie.

De opnames van het beroepsorkest blijven ook een vaste waarde in Hafabra-middens en gelden als voorbeeld voor menig amateurorkest.